***Text v češtině je uveden níže (skrolujte prosím).***

Willkommen zur Abstracteinreichung für das Magdeburger Gewässerschutzseminar 2020.

Um ein Abstract einreichen zu können, klicken Sie bitte auf „submit a paper“.

Falls Sie bereits ein Benutzerkonto bei Converia haben, können Sie sich mit Ihren Benutzerdaten einloggen (log in with existing user data); falls Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie es hier anlegen (create a new account).

Einreichung eines Abstracts

Bitte geben Sie alle Co-Autoren vollständig und mit der jeweiligen Institution an, da diese sonst nicht im Tagungsband erscheinen. Der Text kann keine Abbildungen und Tabellen enthalten. Abbildungen und Tabellen können aber später in der Langversion für den Tagungsband enthalten sein. Falls Sie ein alternatives Themengebiet angeben möchten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an: mgs2020(at)fu-confirm.de.

Vítáme Vás na stránkách pro přihlášení příspěvků na Magdeburský seminář o ochraně vod 2020.

Pokud chcete přihlásit příspěvek klikněte na „submit a paper“.

Pokud již máte u přihlašovacího systému Converia uživatelské konto, můžete se přihlásit pomocí svých uživatelských dat (log in with existing user data); pokud ještě žádné uživatelské konto nemáte, můžete ho založit zde (create a new account).

Podání abstraktu

Uveďte prosím veškeré spoluautory plným jménem a s příslušnou institucí, protože jinak by se ve sborníku neobjevili. Text nesmí obsahovat obrázky ani tabulky. Obrázky i tabulky však mohou být později součástí dlouhé verze pro sborník. Pokud byste chtěli pojednat alternativní tematickou oblast, zašlete prosím e-mail na: mgs2020(at)fu-confirm.de.